Zarządzenie Nr 49/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
 
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważniam Panią Martę Przybylską – pracownika Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.04.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.04.2016, ostatnia aktualizacja: 01.04.2016, odsłon: 657


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215940
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości