Zarządzenie Nr 49/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 kwietnia 2010r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r.Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziały w nieruchomościach, stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

1/ udział 39/100 w działce Nr 375 o pow. 0,3700 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie i miejscowości Naprom;

 

2/ udział 58/100 w działce Nr 374 o pow. 0,3500 ha, położonej w obrębie i miejscowości Naprom;

 

3/ udział 85/100 w działce Nr 128 o pow. 0,4800 ha, położonej w obrębie i miejscowości Naprom.

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.04.2010, ostatnia aktualizacja: 27.04.2010, odsłon: 761


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238589
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości