Zarządzenie Nr 49 /2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 09 maja 2014r.

 

w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 poz. 594 z póżn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

      § 1. Do przejęcia mienia od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie powołuję komisję w następującym składzie:

  1. Cezary Wawrzyński - Przewodniczący Komisji,
  1. Beata Czerkas - Sekretarz,
  1. Janina Roman - członek,
  1. Iwona Derbin - członek,

      § 2. Zakończenie prac komisji nastąpi w terminie do dnia 30 maja 2014r.

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.05.2014, ostatnia aktualizacja: 12.05.2014, odsłon: 758


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822912
odsłon strony

Aktualnie mamy
100 gości