ZARZĄDZENIE Nr 48/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
     Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu udziału wynoszącego 2/48 części w prawie użytkowania wieczystego składającego się z działek o numerach ewidencyjnych 166/29, 166/39, położonego w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00024383/5.
 
  2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 04 kwietnia 2018 r. Rep. „A” Nr 2309/2018 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anita Maciejewska i Notariusz Agnieszka Buczkowska  w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 14-100 Ostróda.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 10.04.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 10.04.2018, ostatnia aktualizacja: 10.04.2018, odsłon: 365


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927170
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości