Zarządzenie Nr 48/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Łucja Fafińska - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Magdalena Burzycka - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Komisja przeprowadzi:
 
  1. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo, gminie Ostróda, oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/31, o pow. 0,2377 ha;
 
  1. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo, gminie Ostróda, oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/32, o pow. 0,2283 ha;
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.04.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.04.2017, ostatnia aktualizacja: 25.04.2017, odsłon: 619


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215720
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości