Zarządzenie Nr 48/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 05 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm/ zarządzam co następuje:

 

     § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 19/1 o pow. 5618,00 m2, położonej w obrębie i miejscowości Morliny gm. Ostróda, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Piotra i Anny Kotlickich.

 

   2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 04 sierpnia 2008 r. Rep. A Nr 12223/2008 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 2 – Notariusz Anna Urniaż.

 

   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Urbańska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.08.2008, ostatnia aktualizacja: 05.08.2008, odsłon: 1 068


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563564
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości