Zarządzenie Nr 48/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 lipca 2005r

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie art.25 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. / oraz § 8 ust1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      3. Jan Brzozowski - członek komisji, Kier.Ref. Inwestycyjnego UG w Ostródzie.

 

      do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek Nr 325/3 i 327/15, położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki , stanowiących własność Gminy Ostróda.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 24.07.2005, ostatnia aktualizacja: 24.07.2005, odsłon: 748


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235906
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości