Zarządzenie Nr 47/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

1/ Artur Lewartowski- przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

2/ Łucja Fafińska - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

3/ Ewelina Pisarkiewicz- członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

§ 2. Komisja przeprowadzi:

 

1.       II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

a/ nieruchomości położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiących własność Gminy Ostróda oznaczonych jako działki Nr 675/42, 675/44;

 

b/ nieruchomości położonych w obrębie Mała Ruś i miejscowości Wałdowo, stanowiących własność Gminy Ostróda oznaczonych jako działki Nr 144/72, 144/79, 144/80, 144/81

 

2. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej jako działka Nr 675/48.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.04.2010, ostatnia aktualizacja: 27.04.2010, odsłon: 773


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238768
odsłon strony

Aktualnie mamy
57 gości