Zarządzenie Nr 47/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Sochoń ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną.

 

§ 1. W skład Komisji wchodzą:

 

1) Andrzej Pęziński - Przewodniczący Komisji.

 

2) Jerzy Święszkowski - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

3) Grażyna Lipińska - Dyrektor Gimnazjum w Durągu.

 

4) Beata Dembowska – Ekspert.

 

5) Elżbieta Okrucińska – Ekspert.

    

§ 2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2008 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, pokój Nr 23.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.08.2008, ostatnia aktualizacja: 04.08.2008, odsłon: 1 012


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563861
odsłon strony

Aktualnie mamy
57 gości