Zarządzenie Nr 47/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 lipca 2005r.

 

w sprawie powołania komisji ds. oceny modernizacji budynku inwentarskiego Państwa Owczarczyków

 

      Na podstawie § 16 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuje się komisję ds. oceny modernizacji budynku inwentarskiego Państwa Owczarczyków w składzie:

 

      1. Teresa Ołowska - Przewodniczący

 

      2. Jan Brzozowski- Zastępca Przewodniczącego

 

      3. Grażyna Car - Sekretarz

 

      4. Krzysztof Ruczyński - Członek

 

      § 2. Komisja dokona wnikliwej analizy dokonanej modernizacji i wnioski przedstawi Wójtowi Gminy do dnia 26 lipca br. włącznie.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 29.07.2005, ostatnia aktualizacja: 29.07.2005, odsłon: 768


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235997
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości