Zarządzenie Nr 46/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia na okres jednego dnia, tj. 19 kwietnia 2017 r.:
 
  1. część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Górka, oznaczonej jako działka ew. Nr 84/13, o pow. 17,8296 ha;
  2. część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Górka oznaczonej jako dz. ew. Nr 12/16, o pow. 1,1478 ha.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.04.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.04.2017, ostatnia aktualizacja: 18.04.2017, odsłon: 598


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569047
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości