Zarządzenie Nr 46 /05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 lipca 2005r.

 

sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania ,najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata - zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą udział wynoszący 14/100 w działce Nr 215/1 o pow. całkowitej 0,1824 ha, położoną w obrębie i miejscowości Pietrzwałd, stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

      2.Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

      1/ lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż.64,00 m2 stanowiący udział 14/100 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku Nr 7A zlokalizowanego na działce Nr 215/1 w Pietrzwałdzie,

 

      2/ udział wynoszący 14/100 części w gruncie działki Nr 215/1 o powierzchni całkowitej 0,1824 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i gospodarczym.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 24.07.2005, ostatnia aktualizacja: 24.07.2005, odsłon: 791


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238805
odsłon strony

Aktualnie mamy
63 gości