Zarządzenie Nr 46/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 maja 2004r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie art. 18 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 16,poz.95 z poźn.zm /, § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy /Dz.U nr 9, poz.30 z późn.zm/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Jadwiga Soboczyńska - Przewodnicząca komisji, insp.Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      2. Grażyna Pydyn - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych , stanowiących własność Gminy Ostróda ,oznaczonych jako działki Nr: 166/60, 166/61, 166/62, 166/66 położone w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 20.06.2004, ostatnia aktualizacja: 20.06.2004, odsłon: 868


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070771
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości