Zarządzenie Nr  45/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  28 marca 2022 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Inspektor -Pełnomocnik Wójta Gminy Ostróda do spraw Dziedzictwa Kulturowego
 
    Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania  naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor -Pełnomocnik Wójta Gminy Ostróda do spraw Dziedzictwa Kulturowego
 
    § 2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Grzegorz Kastrau-Zastępca Wójta Gminy Ostróda                 -  Przewodniczący Komisji
2) Elżbieta Kulesza- Inspektor ds. kadr                                     -  Sekretarz Komisji
3) Beata Czerkas -Sekretarz Gminy Ostróda                              -  Członek Komisji
3) Anna Płecha – Skarbnik Gminy Ostróda                               -  Członek komisji  
 
    § 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
    § 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
    § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.03.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.03.2022, ostatnia aktualizacja: 28.03.2022, odsłon: 173


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058177
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości