Zarządzenie Nr 45/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie wskazania szkoły do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej w Idzbarku
 
Na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej w Idzbarku wskazuję Szkołę Podstawową w Zwierzewie.
 
2. Czynności dyrektora w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w ust. 1  będzie wykonywał dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 13.04.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.04.2017, ostatnia aktualizacja: 13.04.2017, odsłon: 527


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215745
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości