Zarządzenie Nr 45/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 maja 2014 r.
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 
Na podstawie art. 182 § 1, 2 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., w następującym składzie osobowym:
 
 
OKW Nr 1 w Brzydowie
 
 
OKW Nr 2 w Durągu
Lp.
Imiona i nazwisko
 
Lp.
Imiona i nazwisko
1.
Karol Korpusik
 
1.
Milena Twarda
2.
Dominika Marta Siemianowska
 
2.
Zbigniew Bałabon
3.
Irena Zofia Jara
 
3.
Ireneusz Jara
4.
Renata Empel
 
4.
Cezary Empel
5.
Olga Joanna Żeberek
 
5.
Natalia Markowska
6.
Tobiasz Zander
 
6.
Agnieszka Woźniak
7.
Ewa Salewska
 
7.
Henryka Markowska
 
 
 
OKW Nr 3 w Tyrowie
 
 
OKW Nr 4 w Kajkowie
Lp.
Imiona i nazwisko
 
Lp.
Imiona i nazwisko
1.
Janusz Mikołaj Jaworowski
 
1.
Jadwiga Maria Idziak
2.
Alicja Witkowska
 
2.
Henryka Janina Milewska
3.
Mirosława Maria Stobniak –Wojciechowska
 
3.
Ryszard Bogucki
4.
Joanna Krystyna Łomżyńska
 
4.
Iwona Kozłowska
5.
Marcin Konopka
 
5.
Anna Lewandowska
6.
Paula Ciosek
 
6.
Cezary Mirosław Kiersnowski
7.
Agnieszka Lorenc
 
7.
Magdalena Wajdyk
 
 
 
OKW Nr 5 w Idzbarku
 
 
OKW Nr 6 w Zwierzewie
Lp.
Imiona i nazwisko
 
Lp.
Imiona i nazwisko
1.
Marcin Śnieżko
 
1.
Janusz Paweł Gajewski
2.
Jan Wasiak
 
2.
Mirosław Jan Lewandowski
3.
Barbara Nowotczyńska
 
3.
Henryk Kiedynk
4.
Dominik Śnieżko
 
4.
Krzysztof Karolak
5.
Katarzyna Joanna Zwierzykowska
 
5.
Beata Dorota Mróz
6.
Agnieszka Anna Banasiuk
 
6.
Andrzej Jacek Krezymon
7.
Anna Wawrowska
 
7.
Krystyna Cieśluk
 
 
 
OKW Nr 7 w Starych Jabłonkach
 
 
OKW Nr 8 w Szyldaku
Lp.
Imiona i nazwisko
 
Lp.
Imiona i nazwisko
1.
Justyna Grażyna Jakubowska
 
1.
Dorota Langowska
2.
Wioletta Izabela Filipek
 
2.
Adam Krupiński
3.
Bożena Łukasik
 
3.
Anna Maria Żeberek
4.
Magdalena Banasiuk
 
4.
Aleksandra Maria Zimniak
5.
Paweł Trędowicz
 
5.
Monika Krawczyk
6.
Krystyna Gracka
 
6.
Beata Elżbieta Wróbel
7.
Krzysztof Ruczyński
 
7.
Marta Podgórska
 
 
 
OKW Nr 9 w Samborowie
 
 
OKW Nr 10 w Turznicy
Lp.
Imiona i nazwisko
 
Lp.
Imiona i nazwisko
1.
Urszula Kuca
 
1.
Dawid Śnieżko
2.
Tadeusz Pypczyński
 
2.
Agata Aneta Stankiewicz
3.
Wioletta Wiktorowicz
 
3.
Jakub Liberacki
4.
Hanna Gabriela Dobies
 
4.
Aleksandra Dobies
5.
Jolanta Małgorzata Kulesza
 
5.
Marta Fijas
6.
Milena Czarnecka
 
6.
Mateusz Klamant
7.
Grażyna Car
 
7.
Władysław Jankiewicz
 
 
 
OKW Nr 11 w Reszkach
 
 
OKW Nr 12 w Lipowie
Lp.
Imiona i nazwisko
 
Lp.
Imiona i nazwisko
1.
Maciej Jan Roszak
 
1.
Magdalena Dominika Roszak
2.
Anna Jankowska
 
2.
Krystyna Sieracka
3.
Jan Ciechanowicz
 
3.
Sławomir Liberacki
4.
Piotr Dobies
 
4.
Renata Dobies
5.
Joanna Liberacka
 
5.
Agnieszka Augustyn
6.
Łukasz Andrzej Wileński
 
6.
Magdalena Makrucka
7.
Iwona Derbin
 
7.
Anna Pasiecznik
 
 
 
OKW Nr 13 w Pietrzwałdzie
 
 
OKW Nr 14 w Wygodzie
Lp.
Imiona i nazwisko
 
Lp.
Imiona i nazwisko
1.
Jolanta Ewa Twarda
 
1.
Janina Enc
2.
Henryk Czesław Malik
 
2.
Halina Gotfryd
3.
Monika Bożena Jara
 
3.
Anna Górska
4.
Joanna Katarzyna Wyralska
 
4.
Zbigniew Dobies
5.
Sylwia Jabłonowska
 
5.
Marzena Grzeszczak
6.
Anna Piłat
 
6.
Małgorzata Letkiewicz
7.
Teresa Ziniewicz
 
7.
Zbigniew Tomczyk
 
 
 
OKW Nr 15 w Wałdowie
 
 
 
Lp.
Imiona i nazwisko
 
 
 
1.
Maria Piątek
 
 
 
2.
Beata Froehlich
 
 
 
3.
Ewa Teresa Szczotka
 
 
 
4.
Piotr Paweł Dmochewicz
 
 
 
5.
Maria Sosnowska
 
 
 
6.
Marlena Wojtaszewska
 
 
 
7.
Katarzyna Grzeluk
 
 
 
 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.05.2014r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.05.2014, ostatnia aktualizacja: 05.05.2014, odsłon: 1 333


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622583
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości