Zarządzenie Nr 45/2010

Wójta Gminy Ostróda

23 kwietnia 2010r.

 

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 

      Na podstawie § i 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego zarządzeniem Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

     

§1. Powołuję Gminny Zespół d/s przeprowadzenia w Gminie Ostróda wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

     

§ 2. Skład Zespołu, o którym mowa w § :

     

1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący Zespołu, urzędnik wyborczy

     

2. Danuta Kucharczuk -Zastępca Przewodniczącego,

     

3. Agnieszka Jakubowska - Sekretarz,

     

4. Janina Roman - członek,

     

5. Maria Kubaszczyk - członek,

 

6. Agnieszka Raczyńska - członek,

     

6. Artur Jabłonka - koordynator gminny z obsługi aplikacji "Kalkulator Wyborczy";

     

7. Bogdan Sitnik - członek,

 

8. Henryk Pajrowski - członek.

     

§ 3. Zobowiązuję:

 

Przewodniczącego zespołu do:

- kontroli dat wykonywania czynności zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym i stosownymi przepisami,

- organizowania posiedzeń Zespołu i przydzielania zadań jego członkom,

- stałego informowania Wójta o podjętych działaniach dotyczących przygotowania

przebiegu wyborów .

Zastępcę Przewodniczącego zespołu do:

- zastępowania Przewodniczącego i odpowiadania za rachunkową stronę wyborów,

Sekretarza Zespołu do:     .

- dopilnowania terminów i prowadzenia dokumentacji, Członka Zespołu Janinę Roman do:

- dyżurów i czynności sprawdzająco - weryfikujących, w tym przygotowanie lokali

wyborczych,        

Członek Maria Kubaszczyk i Agnieszka Raczyńska - sporządzenie list spis wyborców i pełnienia dyżurów w dniu wyborów

Członek Bogdan Sitnik do:

- zabezpieczenia transportu i logistyki,

Członek Henryk Pajrowki do:

- zabezpieczenia funkcjonowania obiektu przy ul. Jana III Sobieskiego, skuteczność alarmów, kontakty telefoniczne, itp.

Członek Artur Jabłonka do:

- nadzoru nad organizacją i skutecznością przekazywania danych informatycznych „Kalkulator Wyborczy”.

                                                              

       § 4.Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia czynności wyborczych na szczeblu centralnym.

 

       § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 04.05.2010, ostatnia aktualizacja: 06.05.2010, odsłon: 718


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238373
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości