Zarządzenie Nr 45/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 czerwca 2007r.

 

w sprawie: przekazania samochodu osobowego Volkswagen Transporter Kombi Nr rej OTO 2772 Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

      Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Przekazuję Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostródzie do używania w celach służbowych środek trwały - samochód osobowy marki Volkswagen Transporter Kombi Nr rej OTO 2772.

 

      § 2. Wykaz parametrów samochodu i jego dokumentację określa protokół przekazania środka trwałego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

      § 3. Do określenia szczegółowych zasad korzystania z przekazanego samochodu oraz ustalenia normy zużycia oleju napędowego upoważniam Dyrektora GOPS w Ostródzie.

 

      § 4. Określenie zasad, o których mowa w § 3 nastąpi z uwzględnieniem obowiązku zachowania szczególnej staranności w zarządzaniu powierzonym mieniem, w tym jego ochrony oraz korzystania zgodnie z przeznaczeniem.

 

      § 5. Koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania samochodu, w tym podstawowych napraw, przeglądów okresowych, wymiany drobnych zużywalnych części oraz ubezpieczenia ponosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

      § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 45/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 czerwca 2007r.

 

Protokół zdawczo - odbiorczy przekazania środka trwałego.

 

1. Przedmiotem przekazania jest samochód osobowy marki Volkswagen Transporter Kombi Nr rej OTO 2772, o następujących parametrach:

 

nr silnika: ACV 199203;

 

nr nadwozia: WVZZZZ70ZYX027238;

 

rok produkcji: 1999.

 

2. Stan techniczny pojazdu: dobry.

 

3. Uszkodzenia: brak .

 

4. Dowód rejestracyjny: nr AAA 1247409.

 

5. Kluczyki do samochodu: 2 komplety.

 

6. Polisa OC nr PK13777669, ważna do dnia 22.10.2007r.

 

7. Badania techniczne - przegląd: ważne do dnia 20.11.2007r.

 

8. Wyposażenie samochodu:

 

- książka pojazdu;

 

- koło zapasowe;

 

- apteczka;

 

- klucz do kół;

 

- gaśnica;

 

- podnośnik ( lewarek);

 

- radio samochodowe;

 

- pokrowce na siedzenia.

 

Samochód wraz z w/w dokumentami i wyposażeniem przekazano dnia 1 czerwca 2007r., co strony potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

 

 

      ........................................                                                     .......................................

  Wójt Gminy Ostróda                                                                       Dyrektor GOPS

 

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.06.2007, ostatnia aktualizacja: 11.06.2007, odsłon: 836


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238476
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości