Zarządzenie Nr 45/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01 lipca 2005r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie".

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2004r. Nr 19, póz. 177 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie" powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

      2. Sekretarz - Roman Szewczyk;

 

      3. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      4. Członek - Marek Poręcki.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 29.07.2005, ostatnia aktualizacja: 29.07.2005, odsłon: 772


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238849
odsłon strony

Aktualnie mamy
63 gości