Zarządzenie Nr 44/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego.
 
     Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     §1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     §2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Cezary Wawrzyński - Przewodniczący Komisji;
 
  2) Artur Lewartowski - Zastępca Przewodniczącego;
 
  3) Beata Czerkas - Członek Komisji;
 
  4) Elżbieta Kulesza - Sekretarz Komisji
 
     § 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
     § 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 29.04.2014r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

 

Sporządził/a: Elżbieta Kluesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.04.2014, ostatnia aktualizacja: 29.04.2014, odsłon: 791


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541017
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości