Zarządzenie Nr 44/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 maja 2007r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

                Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik, Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda

2. Anna Bujak  - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda

3. Monika Kobiałka - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda

 

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, stanowiących własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczone numerem:

- Nr 284 i 285 - (sprzedawane łącznie) położone w obrębie i miejscowości Idzbark,

- Nr 166/59 - położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki,

- Nr 302/1 - położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.05.2007, ostatnia aktualizacja: 17.05.2007, odsłon: 801


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238360
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości