Zarządzenie Nr 44/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1lipca 2005r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2005r."

 

      Na podstawie § 16 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

      §1. Powołuje się Komisję do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2005r." w następującym składzie:

 

      1. Zdzisława Michałowicz - Przewodniczący;

 

      2. Czesław Majewski - Zastępca Przewodniczącego;

 

      3. Marta Romanowska - Sekretarz;

 

      4. Tomasz Klimecki - Członek;

 

      5. Aleksandra Malińska - Członek.

 

      § 2. Komisja dokona oceny zgłoszonych do konkursu miejscowości w dniach od 1-go do 31 -go sierpnia 2005r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 29.07.2005, ostatnia aktualizacja: 29.07.2005, odsłon: 798


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238803
odsłon strony

Aktualnie mamy
64 gości