Zarządzenie Nr 44/04

Wójta Gminy Ostróda

Z dnia 4 maja 2004r.

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

      Na podstawie art. 110 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 

      § 2.1. Traci moc Uchwała Nr XIV/86/91 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 19 kwietnia 1991 roku w sprawie przekazywania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań własnych gminy oraz upoważnienia Kierownika do wydawania decyzji administracyjnych.

 

      2. Traci moc Uchwała Nr XV/70/95 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 29 maja 1995 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/86/91 z dnia 19 kwietnia 1991 roku.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 maja 2004 roku.

 

data publikacji: 20.06.2004, ostatnia aktualizacja: 20.06.2004, odsłon: 851


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682801
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości