Zarządzenie Nr 43/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 marca 2018 r.
 
w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań
 
     Na podstawie § 4 uchwały Nr XXXIX/308/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 – 2029, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przekazuję upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych” niżej wymienionym dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych:
 
  1) Katarzyna Ślusarz – Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie,
 
  2) Elżbieta Jaglińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie,
 
  3) Grzegorz Kastrau – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku,
 
  4) Robert Pestkowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Szyldaku.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 29.03.2018
Osoba przekazująca: Anna Płecha

Sporządził/a: Anna Płecha
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.03.2018, ostatnia aktualizacja: 29.03.2018, odsłon: 342


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907166
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości