Zarządzenie Nr 43/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 kwietnia 2017r.
 
 w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo”
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo” powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
     1) Przewodniczący – Jan Brzozowski;
     2) Członek – Zbigniew Tomczyk;
     3) Członek – Marek Wydrzyński;
     4) Członek – Danuta Kucharczuk;
     5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.04.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalana Wajdyk
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.04.2017, ostatnia aktualizacja: 18.04.2017, odsłon: 670


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569185
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości