Zarządzenie Nr 43/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 marca 2016 r.
 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 97/1 o pow. 0,1472 ha, położonej w obrębie Kątno, stanowiącej własność Gminy Ostróda, na okres 3 lat.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 31.03.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.03.2016, ostatnia aktualizacja: 31.03.2016, odsłon: 733


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215907
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości