Zarządzenie Nr 43/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie ustanowienia II wydania Polityki Jakości w Urzędzie Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 33, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 ustanawiam II wydanie Polityki Jakości Urzędu Gminy Ostróda stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

      § 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz jego zastępcy.

 

      § 3. Traci moc zarządzanie Nr 50/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie: Polityki Jakości w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

               

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Załącznik do Zarządzenia 43/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

                                                                                                                            

Polityka Jakości Urzędu Gminy Ostróda Wydanie II

 

      Podstawowym celem działania Urzędu Gminy Ostróda jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, przedsiębiorców działających na jej terenie oraz przebywających turystów i gości zgodnie z hasłem:

 

„Urząd Gminy Ostróda przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów”

 

Doskonalenie działania Urzędu Gminy Ostróda odbywa się w szczególności poprzez:

 

      1. poprawę jakości usług i obsługi,

 

      2. efektywność w gospodarowaniu środkami publicznymi,

 

      3. bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań Klientów,

 

      4. utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009,

 

      5. tworzenie i utrzymywanie jak najlepszej atmosfery w pracy i zadowolenia pracowników,

 

      6. tworzenie warunków sprzyjających atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.

 

 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda do przyjęcia i realizacji niniejszej Polityki Jakości.

 

Deklaruję zapewnienie środków niezbędnych do prawidłowo funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz zaangażowanie swoje i wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda do ciągłego doskonalenia Systemu, a tym samym podnoszenia jakości realizowanych usług.

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.04.2010, ostatnia aktualizacja: 23.04.2010, odsłon: 941


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214661
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości