Zarządzenie Nr 43/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2005r.

 

sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i 2, art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 / oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie

Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata - zarządzam co następuje:

 

      § 1.1.Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej, stanowiący własność Gminy Ostróda, udział wynoszący 12/100 w nieruchomości zabudowanej, według katastru nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 69/2 o pow. całkowitej 0,2202ha, położona w obrębie i miejscowości Kątno.

 

      2. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

   1/ udział wynoszący 12/100 części w budynku mieszkalnym Nr 27 w ramach, którego występuje, użytkowany na zasadzie wyłączności, lokal mieszkalny o pow. uż. 66,84 m2 , wraz z udziałem w częściach wspólnych tego budynku,

 

   2/ związany z opisanym w pkt.1 lokalem, udział wynoszący 12 /100 części w gruncie działki Nr 69/2 o powierzchni całkowitej 0,2202 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 24.07.2005, ostatnia aktualizacja: 24.07.2005, odsłon: 734


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238848
odsłon strony

Aktualnie mamy
63 gości