Zarządzenie Nr 42/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 4 kwietnia 2023 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu niezabudowanej części nieruchomości, o powierzchni 0,6375 ha, oznaczonej jako dz. ew. Nr 330/122, położonej w obrębie Kajkowo, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00048922/0.
 
    2. Warunki zbycia przedmiotowych części  nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 4 kwietnia 2023 r. Rep. „A” 1184/23 przez Notariusza Agnieszkę Sinkiewicz prowadzącą Kancelarię Notarialną w Ostródzie przy ulicy Mickiewicza Nr 8.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 06.04.2023
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.04.2023, ostatnia aktualizacja: 06.04.2023, odsłon: 92


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569265
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości