Zarządzenie Nr 42/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 marca 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
     Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Upoważnia się Panią Danutę Niemanowską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 25.03.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.03.2022, ostatnia aktualizacja: 25.03.2022, odsłon: 113


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788671
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości