Zarządzenie Nr 42/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 12 kwietnia 2017r.
 
w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:  ,,Dowożenie dzieci w ramach projektu - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie ,,Dowożenie dzieci w ramach projektu –Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda” powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
     1) Przewodniczący - Ewa Malinowska;
 
     2) Członek - Piotr Kołodziejski;
 
     3) Członek - Magdalena Muraszko;
 
     4) Członek - Danuta Kucharczuk;
 
     5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.04.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.04.2017, ostatnia aktualizacja: 14.04.2017, odsłon: 709


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219449
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości