Zarządzenie Nr 42 /10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania p.n. „ Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu ".

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/2007 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06.08.2007 z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

§ 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy t.j. Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „ EKOBUD” Spółka z.o.o., 14-100 Ostróda, ul. Przemysłowa 8 z dnia 2.04.2010r. o zakończeniu robót na zadaniu pn „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Duragu” powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w składzie:

 

1. Jan Brzozowski - przewodniczący.

 

2. Marek Wydrzyński - z-ca przewodniczącego.

 

3. Janina Roman - sekretarz komisji.

 

4. Teresa Ołowska - członek komisji.

 

5. Grażyna Lipińska - członek komisji.

 

6. Roman Nowakowski - członek komisji.

 

§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marek Wydrzyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.04.2010, ostatnia aktualizacja: 12.04.2010, odsłon: 744


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214568
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości