Zarządzenie Nr 42/05

Wójt Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2005r.

 

W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Górka 3b/7.

 

      Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142, póz. 1591, z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Górka 3b/7 w następującym składzie:

 

   1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

   2. Sekretarz - Urszula Bajtus;

 

   3. Członek - Krzysztof Ruczyński;

 

   4. Członek - Marek Wydrzyński.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 29.07.2005, ostatnia aktualizacja: 29.07.2005, odsłon: 749


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238591
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości