Zarządzenie Nr 4/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 3 stycznia 2014r.
 
w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań.
 
     Na podstawie § 5 uchwały Nr XLVII/278/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia  20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2014 - 2022, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przekazuję Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „ Maluchy - to nasz cel”.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.01.2014r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.01.2014, ostatnia aktualizacja: 09.01.2014, odsłon: 968


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622563
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości