Zarządzenie Nr 4/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 stycznia 2010 r.

 

w sprawie powołania zespołu d/s przygotowania uroczystości obchodów dwudziestej rocznicy powołania samorządu terytorialnego w Polsce.

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/2007 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06 sierpnia 2007, w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuje się zespół d/s przygotowania uroczystości obchodów dwudziestej rocznicy powołania samorządu terytorialnego w Polsce w następującym składzie:

 

1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący,

 

2. Marta Żeberek - Zastępca Przewodniczącego,

 

3. Andrzej Suchodolski - Sekretarz,

 

4. Elżbieta Kulesza - Członek,

 

5. Agnieszka Jakubowska - Członek,

 

6. Janina Roman - Członek,

 

7. Waldemar Cieśluk - Członek,

 

8. Władysław Jankiewicz - Członek,

 

9. Magdalena Wajdyk - Członek,

 

10. Marta Romanowska - Członek,

 

11. Zdzisława Michałowicz - Członek,

 

12. Danuta Niemanowska - Członek,

 

13. Celina Pych - Członek.

 

14. Krzysztof Ruczyński - Członek,

 

15. Agnieszka Raczyńska - Członek,

 

16. Barbara Bigaj - Członek,

 

17. Artur Jabłonka - Członek.

 

§ 2. Do głównych zadań zespołu należy:

 

- złożenie stosownych wniosków o nadanie odznaczeń i terminowe ich przesłanie.

 

Odznaczenia w dziedzinie: za wieloletnią służbę w pracy w samorządzie po 10, 20,30 latach, dla pracowników pomocy społecznej, dla pracowników kultury, dla pracowników sportu, dla pracowników OSP, dla pracowników placówek oświatowych, dla pracowników ochrony środowiska i inne w zależności od stanu faktycznego.

 

- przygotowanie oprawy artystycznej uroczystości, zabezpieczenie dekoracji i poczęstunku, przygotowanie i wykonanie pamiątkowego medalu, opracowanie i wysłanie stosownych zaproszeń, informacja i popularyzacja uroczystości w mediach, sprawy rozliczeń finansowych.

 

- przygotowanie wszelkich imprez towarzyszących i związanych z uroczystościami i a także za zabezpieczenie medyczne, techniczne, logistyczne, ochronne (w tym ppoż).

 

§ 3. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący, który określa formy jego prac, stawia zadania do wykonania, koordynuje wszelkie jego działania.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.01.2010, ostatnia aktualizacja: 12.01.2010, odsłon: 853


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238745
odsłon strony

Aktualnie mamy
52 gości