Zarządzenie Nr 41/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 594, z późn. zm.) oraz § 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 19/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. W dokumencie Regulaminy Organizacyjne Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 32/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, wprowadza się następujące zmiany:
 
  1. w § 5 ust. 3 dodaje się wiersz nr 7 tabeli, o treści:
7
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego
RG.6
 
  1. w § 13 ust. 1 usuwa się wiersz nr 2 tabeli, o treści:
2
Doradca ds. Organizacji Pozarządowych,
Finansowania Zewnętrznego i Promocji
DA.2
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.04.2014r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.04.2014, ostatnia aktualizacja: 25.04.2014, odsłon: 729


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622457
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości