Zarządzenie Nr 41/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 maja 2007 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m. Szyldak, ul Gdańska”

 

      Na podstawie § 16 pkt. 12 Zarządzenia Nr 18/2005 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.03.2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego inwestycji pn. „Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m. Szyldak, ul Gdańska”.

 

      W skład komisji wejdą:

 

Jan Brzozowski - przewodniczący

 

      Ze strony Inwestora:

 

      1. Roman Szewczyk - członek

 

      2. Krzysztof Ruczyński - członek

 

      Ze strony Wykonawcy:

 

Andrzej Wiszowaty - członek

 

      Ze strony Użytkownika:

 

Jan Ignaczewski

 

      § 2. Komisja kończy swoją prace z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.06.2007, ostatnia aktualizacja: 15.06.2007, odsłon: 721


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214692
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości