Zarządzenie Nr 41/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2004r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust. 1, art.25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm / oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 2847 01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego część nieruchomości zabudowanej budynkiem wielo lokalowym oznaczonym Nr 10 a zlokalizowanym na działce Nr 62/3 w obrębie i miejscowości Kątno.

 

      2. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny oznaczony nr 3, położony na parterze tego budynku wraz z udziałem 16/100 w częściach wspólnych budynku i takim samym udziałem w gruncie działki Nr 62/3 o pow. 0,1108 ha.

 

      § 2. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości określonej w § l stosuje się do osób spełniających warunek zamieszkiwania na terenie Gminy Ostróda w okresie co najmniej l roku przed ogłoszeniem przetargu.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 20.06.2004, ostatnia aktualizacja: 20.06.2004, odsłon: 889


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526954
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości