Zarządzenie Nr 41 /05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2005r.

 

sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i 2, art. 37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 / oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie

Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania ,najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata - zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącą własność Gminy Ostróda według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 34/2 o pow. 0,2112 ha, położoną w obrębie i miejscowości Reszki.

 

2. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

- lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż.44,87 m2 stanowiący udział 36/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

- lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż 42,78 m2 stanowiący udział 32/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

- lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż. 42,32 m2 stanowiący udział 32/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 24.07.2005, ostatnia aktualizacja: 24.07.2005, odsłon: 773


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219395
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości