Zarządzenie nr 4/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 stycznia 2007r.

 

w sprawie powołania zespołu d/s przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007r.

 

      Na podstawie § 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda nadanego Zarządzeniem Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda a z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się co następuje:

 

      § 1. Powołuje się zespół d/s przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007r.,zwany dalej zespołem w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący zespołu;

     

      2. Danuta Kucharczuk - Z-ca przewodniczącego;

 

      3. Agnieszka Jakubowska - członek;

 

      4. Artur Jabłonka - członek;

 

      5. Maria Kubaszczyk - członek;

 

      6. Grażyna Łabęcka - członek.

 

§ 2. Zespół koordynować będzie wszystkie czynności związane z Kalendarzem Wyborczym dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Andrzej Pęziński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.01.2007, ostatnia aktualizacja: 05.01.2007, odsłon: 815


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563424
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości