Zarządzenie Nr 4/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 7 stycznia 2005r.

 

sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i 2, art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 / oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata - zarządzam co następuje:

 

      § 1.1.Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość zabudowaną stanowiącą udział wynoszący 52/100 w działce Nr 215/1 o pow. całkowitej 0,1824 ha, położoną w obrębie i miejscowości Pietrzwał, stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

      2.Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

   1/ udział wynoszący 52/100 części w gruncie działki Nr 215/1 o powierzchni całkowitej 0,1824 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i gospodarczym.

 

   2/ trzy lokale mieszkalne zlokalizowane w budynku Nr 7a w miejscowości Pietrzwałd, zamieszkałe przez najemców:

 

   - lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż.47,2 m2 stanowiący udział 16/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych w/w budynków,

 

   - lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż 62,2 m2 stanowiący udział 20/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych w/w budynków,

 

   - lokal mieszkalny Nr 4 o pow. uż.52,1 m2 stanowiący udział 16/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych w/w budynków.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 08.02.2005, ostatnia aktualizacja: 08.02.2005, odsłon: 780


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214716
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości