Zarządzenie Nr 04/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 stycznia 2004 r.

 

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.

 

      Na podstawie art 3 c ust. ł ustay z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych /Dz. U. z 2002 r. Nr 72 póz. 664 z późn. zmianami zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Powołuję Komisję w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury uproszczonej na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyldak".

 

      2. Ustalam następujący skład komisji:

 

   - Przewodniczący - Jan Brzozowski - kierownik referatu IGK Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

   - Sekretarz - Roman Szewczyk - inspektor Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

   - Członek - Artur Lewartowski - kierownik referatu R. G. G. i P. Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

   - Członek - Danuta Kucharczuk - z-ca Skarbnika Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

   - Członek - Marek Wydrzyński - inspektor Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      3. Celem komisji jest wybór wykonawcy na wykonanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyldak" w ramach programu SAPARD.

 

      4. Komisja wykonuje swoje czynności zgodnie z podręcznikiem procedur na wykonanie robót KP-700-18-ARiMR/ó/z zatwierdzony 05.11.2003r.

 

      § 2.1. Komisja Przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania.

 

      2. Komisja Przetargowa kończy działalność w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 853


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563609
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości