Zarządzenie Nr 40/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 marca 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
 służbę przygotowawczą na stanowisku: Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
 
     Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     §1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku: Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej.
 
     § 2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Cezary Wawrzyński-Przewodniczący;
 
  2) Krzysztof Ruczyński-Zastępca Przewodniczącego;
 
  3) Elżbieta Kulesza-Sekretarz;
 
  4) Karol Hładyszewski-Członek.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 21.03.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.03.2016, ostatnia aktualizacja: 22.03.2016, odsłon: 781


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219057
odsłon strony

Aktualnie mamy
86 gości