Zarządzenie Nr 40/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 kwietnia 2010r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadania publicznego.

 

Na podstawie § 12 ust. 3 załącznika do uchwały XLIX/238/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję w składzie:

 

1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący komisji,

 

2. Janina Roman - Zastępca przewodniczącego komisji,

 

3. Marta Romanowska - Sekretarz komisji,

 

4. Marek Skaskiewicz - Członek komisji,

 

5. Magdalena Wajdyk - Członek komisji,

 

6. Waldemar Cieśluk - Członek komisji - głos doradczy.

 

do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji zadań publicznych zgodnie z określonym w uchwale w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

§ 2. Zadania komisji określa Załącznik Nr 3 do Wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

§ 3. Określam czas realizacji czynności, o których mowa w § 2 w terminie do 30 kwietnia 2010r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.04.2010, ostatnia aktualizacja: 26.04.2010, odsłon: 739


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214559
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości