Zarządzenie Nr 40/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 maja 2007r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

                Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm,) zarządzam co następuje:

 

                § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 101/6 o pow. 1821 m2, położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki gm. Ostróda, stanowiącej własność Gminy Ostróda w użytkowaniu wieczystym Jerzego Pawlaka i Iwony Pawlak.

 

2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 10 maja 2007r. Rep. A Nr 875/2007 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Stanisława Wyspiańskiego Nr 10 – Notariusz Alina Sanecka.

 

                § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.05.2007, ostatnia aktualizacja: 17.05.2007, odsłon: 803


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527068
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości