Zarządzenie Nr 40/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2005 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r.Nr 261,poz.2603 / oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata / Dz. Urz.Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

      1/ działka Nr 220 o pow. 0,2217 ha, położona w obrębie i miejscowości Samborowo,

 

      2/ działka Nr 219 o pow. 0,4600 ha, położona w obrębie i miejscowości Samborowo,

 

      3/ działka Nr 128 o pow. 1,0200 ha, położona w obrębie i miejscowości Samborowo,

 

      4/ działka Nr 193/17 o pow. 1,9900 ha, położona w obrębie i miejscowości Tyrowo

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 24.07.2005, ostatnia aktualizacja: 24.07.2005, odsłon: 754


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214851
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości