Zarządzenie Nr 39/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 marca 2016r.
 
w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie”
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2015r., poz. 2164 / Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie „Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej  w Kajkowie” powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
  1) Przewodniczący - Jan Brzozowski;
 
  2) Członek - Zbigniew Tomczyk;
 
  3) Członek - Roman Szewczyk;
 
  4) Członek - Danuta Kucharczuk;
 
  5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.03.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.03.2016, ostatnia aktualizacja: 22.03.2016, odsłon: 736


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215860
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości