Zarządzenie Nr 39/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2001r., Nr 62, poz. 1019) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr 524/5, położoną w obrębie Samborowo.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 15.04.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.04.2014, ostatnia aktualizacja: 16.04.2014, odsłon: 849


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622594
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości