Zarządzenie Nr 39/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 kwietnia 2007r.

 

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm. ) oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy w Ostródzie zarządza co następuje:

 

      § 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bez przetargowej na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Bytomiu - nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Ostróda, położoną w obrębie i miejscowości Kątno, w skład, której wchodzą następujące składniki;

 

      - grunt o pow. 0,1646 ha - działka nr 97/4,

 

      - grunt o pow. 0,1649 ha - działka nr 97/3,

 

      - grunt o pow. 0,1652 ha - działka nr 97/2,

 

     - grunt o pow. 0,1472 ha - część działki nr 97/1.

 

      § 2. Użyczenie nieruchomości opisanej w § 1 następuje na okres od 1 lipca 2007r. do 15 sierpnia 2007r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.06.2007, ostatnia aktualizacja: 19.06.2007, odsłon: 781


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219386
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości