Zarządzenie Nr 39/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 czerwca 2005r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2004r.

 

Na podstawie art. 53 ust l ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (DZ. U. Nr 76 z 2002 r póz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. Suma aktywów wynosi 19.299,71 zł, a pasywów 19.299,71 zł

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 29.07.2005, ostatnia aktualizacja: 29.07.2005, odsłon: 840


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235866
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości